IMSO steunen

Indien uw organisatie IMSO wenst te steunen gelieve dit formulier in te vullen
Graag hier het bedrag invullen dat u wil schenken.
Gelieve dit bedrag over te maken op rekening nummer BE63 6528 3223 3208 van IMSO