Home

IMSO is een vzw die als doelstelling heeft, de belangen van de Personen met MS van het Nationaal MS Centrum, Melsbroek te verdedigen.  Zij wil het lot van de Personen met MS verbeteren door de samenwerking tussen het verzorgingspersoneel te bevorderen, revalidatiemateriaal aan te bieden aan behoeftige patiënten en recreatieve, informatieve en welfare activiteiten te organiseren om financiële steun aan Personen met MS toe te kennen.