Welkom

Activiteitenkalender

Cybercafe

Tijdschrift

Verblijf a/zee

Indian Day

SWIMMARATHON

Privaat


Terug

Laatst bijgewerkt op 23/01/2020

 

___________________________________________

Onze grootste sponsors :

Rotary Club Zaventem
http://www.rotaryzaventem.be

Lions Club Erasmus Leuven
http://clubs.lions.be/club.php?t=LEUVEN+ERASMUS

Indian Day
http://www.indianday.be

 

 

 

 

 

 

 

 

De Algemene Verordening Gegevenscherming (AVG) of in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR) is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Die verordening verstrekt het recht aan de Europese burgers om hun persoonsgegevens te controleren ťn legt uniforme regels op waaraan ondernemingen en organisatie moeten voldoen.

I.M.S.O. hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en gaat steeds met de nodige zorg om met uw gegevens. Via dit Privacyreglement  wenst I.M.S.O. haar leden dan ook zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen de VZW wordt omgegaan met de persoonsgegevens die over hen verzameld en verwerkt zijn. In dit Privacyreglement wordt onder meer verduidelijkt op welke wijze de persoonsgegevens van leden binnen de VZW worden verwerkt en hoe de leden hun rechten zoals inzage, wijziging, correctie en schrapping kunnen uitoefenen.

I.M.S.O. kan de volgende persoonsgegevens van haar leden verwerken:

- identificatiegegevens zoals naam en foto

- administratieve gegevens zoals e-mailadres, adres en geboortedatum

- andere gegevens die door een lid worden meegedeeld in kader van de organisatie van financiŽle tussenkomst

Deze gegevens worden enkel verwerkt mits uitdrukkelijke en geÔnformeerde toestemming van het lid.

Hebt u vragen rond de wijze waarop I.M.S.O. met uw gegevens omgaat of wilt u ťťn van uw rechten uitoefenen, contacteer dan info@imso.be en nellycoopman@gmail.com  of schriftelijk  I.M.S.O. vzw  Vanheylenstraat 16  1820 Melsbroek

Wij zullen u zo snel mogelijk proberen verder te helpen. U hebt ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermings-autoriteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij ?

IMSO is een vereniging die in 1980 opgericht werd in het Nationaal MS Centrum te Melsbroek (NMSC) en die patiŽnten, familieleden en vrienden-vrijwilligers groepeert die rechtstreeks of onrechtstreeks met multiple sclerose te maken hebben.

Als erkende VZW heeft IMSO als voornaamste doelstelling de steeds groter wordende problemen van allerlei aard bij de MS-patiŽnten, leden van IMSO, te helpen verlichten.

Deze problemen zijn zowel van financiŽle als morele aard.

 • Aankoop van orthopedisch materiaal
 • Technische hulpmiddelen
 • Communicatiesystemen
 • niet terugbetaalde medicatie
 • vervoersonkosten ea.

... zijn niet altijd goedkoop.

Voor meer uitleg gelieve verder te zien naar de rubriek "waarom lid worden".

Terug naar pagina-begin

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe lid worden ?

Jaarlijks lidgeld

 • patiŽnten : 20,00 Ä
 • familie en sympathisanten : 30,00 Ä
 • steunende leden : 50,00 Ä
 • betaling aan een bestuurslid of op volgend rekeningnummer :
  IBAN : BE63 6528 3223 3208

  BIC :   BBRUBEBB

  IMSO vzw
  Vanheylenstraat 16
  1820 Melsbroek

 • Graag vermelden : rijksregisternummer, BTW-nummer of geboortedatum.
 • Giften van 40,00 Ä of meer geven recht op fiscaal attest.

  Voor verdere inlichtingen in verband met lidmaatschapsgelden, gelieve contact op te nemen met het secretariaat op :

  telefoon : 02/597.80.00 of zend ons een e-mail berichtje op info@imso.be

 

 

Terug naar pagina-begin

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Waarom lid worden ?

IMSO een vereniging voor en door patiŽnten en familieleden die met de medewerking van vele sympathisanten tracht de patiŽnten en familieleden zo goed als mogelijk te ondersteunen, zowel financieel als organisatorisch.

Vandaar dat vele initiatieven werden genomen om aan deze doelstellingen te beantwoorden, zoals :

 • het verlenen van financiŽle tussenkomsten (meer uitleg vindt u onder de rubriek "Privaat" waarvan U het paswoord bekomt als u lid wordt.
   
 • het organiseren van een reeks activiteiten :
  - feesten (zie jaarkalender)
  - ten dienste stellen van een appartement aan zee,
  - organiseren van een jaarlijkse Swimmarathon
  - organiseren van uitstappen
  - het uitgeven van een tijdschrift
  - Website en Cybercafť
  - organiseren van informatie en vorming

Indien U hieromtrent vragen hebt contacteer ons op e-mail : info@imso.be

Terug naar pagina-begin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe IMSO steunen ?

 • Als U graag met mensen werkt en de handen uit de mouwen steektÖ er is steeds plaats voor U in onze enthousiaste groep vrijwilligers waarop IMSO steeds kan rekenen ! Neem contact met ons op via info@imso.be !
 • Door deel te nemen aan ons jaarlijks IMSO zwemmarathon
 • U kunt steeds een gift storten op onze bankrekening :
  IBAN : BE63 6528 3223 3208
  BIC :   BBRUBEBB
   

  IMSO vzw
  Vanheylenstraat 16
  1820 Melsbroek


  Vanaf een storting van 40,00 Ä ontvangt U van IMSO een fiscaal attest dat voor uw belastingsaangifte in aanmerking komt.
 • Als erkende V.Z.W. mag IMSO. als begunstigde vermeld worden in testamenten, legaten, schenkingen enzÖ
 • Bedrijven en ondernemingen kunnen ons steeds helpen in ons streven om het leven van de M.S.-patienten te verbeteren. Stuur ons een berichtje op info@imso.be en wij komen graag naar u toe om dit te bespreken.

Terug naar pagina-begin

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raad van Bestuur

De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur, waarvan enkel leden van IMSO kunnen deel uitmaken.
De beheerders worden door de Algemene Vergadering gekozen.
Het aantal beheerders bedraagt minimum 3 en maximum 11 leden. 

Het beheersmandaat duurt drie jaar. De leden van de Raad van Bestuur kiezen uit hun midden een Voorzitter, een Secretaris en een Schatbewaarder. In geval van overlijden, ontslag of uitsluiting van een beheerder wordt in zijn vervanging voorzien op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Onze ere-voorzitter is Christel KEMPENEERS.

Leden Raad van Bestuur 2017

COOPMAN Nelly
Keldermansvest, 11
2800  Mechelen
Voorzitter
015/34.40.17
0476/34.6030
nellycoopman@yahoo.com

DEWIT Arlette
Bestuurder
Beigemsesteeenweg 321
1852 Beigem
Tel. 02/269.06.60

arlettedewit321@skynet.be
 

FRANCKEN Steve
Penningmeester
Straatjesbossen, 22
2570 Duffel
Tel. 015/31.83.37
steve@francken.be
 
VAN WILDERODE DaniŽl
Bestuurder
Kouterlaan 19
1930 Zaventem
Tel. 02/720.65.43
rita.maertens1@skynet.be

 
Dr KETELAER Pierre
Bestuurder
Oppaallaan 84
1040 Brussel
Tel. 02/753.16.39
info@imso.be
 
POELS Jean-Marie
Bestuurder
Hofstraat 87
3070 Kortenberg
Tel. 0477/613754

jeanmarie.poels@skynet.be
DELBROEK Brigitte
Bestuurder
Weldadigheidsstraat 8/2
1940 Zaventem
Tel. 0479/674 737
brigitte.delbroek@telenet.be
DE DONDER Luc
Bestuurder
Rooien 53
9280 Lebbeke
dedonder.luc@gmail.com
 
LEROY Yvon
Bestuurder
Avenue Lebon, 152,
Auderghem

yvon.leroymaassen@skynet.be

YTEBROECK Anne Marie
Bestuurder
Heilige geestbos 6
3080 Vossem
Tel. 0497/260507
annemietup@yahoo.fr
 

   

Terug naar pagina-begin


 Leden van de Raad van Bestuur 2019

 

 

 

 

 

 

Leden van de Raad van Bestuur 2002

 

Terug naar pagina-begin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad van Bestuur 2005

Terug naar pagina-begin

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FinanciŽle tussenkomsten van IMSO

Vůůr de aankoop, richt u uw aanvraag voor tussenkomst aan de voorzitter of een bestuurslid van IMSO.

De aanvraag wordt onderzocht in samenwerking met de sociale dienst. Na de eerstvolgende bestuursvergadering wordt u verwittigd over de genomen beslissing.

Na ontvangst van de originele factuur wordt de afgesproken tussenkomst uitbetaald.

IMSO zal geen enkele tussenkomst verlenen indien de aanvraag wordt gedaan na de aankoop van het hulpmiddel.

Met dank voor uw begrip.

 

Terug naar pagina-begin


 

.


 

 

 

 

+

 
© IMSO 2001